De of het kolom?

Welke is goed: de kolom of het kolom ? » Kom erachter

De of het kast?

Welke is goed: de kast of het kast ? » Kom erachter

De of het krat?

Welke is goed: de krat of het krat ? » Kom erachter

De of het kaft?

Welke is goed: de kaft of het kaft ? » Kom erachter

De of het kaart?

Welke is goed: de kaart of het kaart ? » Kom erachter

De of het kamer?

Welke is goed: de kamer of het kamer ? » Kom erachter

De of het kraam?

Welke is goed: de kraam of het kraam ? » Kom erachter

De of het kavel?

Welke is goed: de kavel of het kavel ? » Kom erachter

De of het koffer?

Welke is goed: de koffer of het koffer ? » Kom erachter

De of het kussen?

Welke is goed: de kussen of het kussen ? » Kom erachter

De of het kleur?

Welke is goed: de kleur of het kleur ? » Kom erachter

De of het kopie?

Welke is goed: de kopie of het kopie ? » Kom erachter

De of het kwaliteit?

Welke is goed: de kwaliteit of het kwaliteit ? » Kom erachter

De of het kind?

Welke is goed: de kind of het kind ? » Kom erachter

De of het kantoor?

Welke is goed: de kantoor of het kantoor ? » Kom erachter